MĚSTO SLANÝ Městský úřad Odbor kultury Velvarská 136, 274 53 Slaný Oznámení veřejné akce / veřejného shromáždění
        


Podmínky oznámení veřejné akce / veřejného shromáždění

Oznamovací formulář

Administrace oznámení
 
 


   


 
Pořadatel
Druh akce Jméno a příjmení Adresa

Rodné číslo
 

PSČ    
Telefon  
Email  

Město

Místo konání

Vstupné I Poč.vstupenek Poč.vstupenek Vstupné II Vstupné III
Den konání Hodina konání (od - do)
Místo konání Vstupné I Poč.vstupenek Poč.vstupenek Vstupné II Vstupné III Den konání Hodina konání (od - do) Poč.vstupenek

Odpovědná osoba Jméno a příjmení Adresa PSČ Telefon Email Město
Poč.vstupenek


Místo konání Vstupné I Poč.vstupenek Poč.vstupenek Vstupné II Vstupné III Den konání Hodina konání (od - do) Poč.vstupenek Třetí den
První den Druhý den

Oznamovatel Jméno a příjmení Adresa PSČ Telefon Email Město  
Pokud se akce koná na soukromém pozemku:    
V případě průvodu - výchozí místo, cesta a konečné místo průvodu  
U akcí / shromáždění na veřejném prostranství:  
Předp.počet účastníků

Počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení

 
Způsob likvidace odpadků vzniklých v průběhu akce

 
Opatření, která organizátor provede aby akce nenarušila veřejný pořádek    


Majitel Jméno a příjmení Adresa PSČ Telefon Email Město  Je součástí akce ohňostroj? Od Do


Potvrzení o přijetí Oznámení chci zasílat: 
 

Doporučujeme:

kultura.slansko.cz

www.meuslany.cz


Náš tip:

server "Občanská společnost"
Poštovní spojení: MĚSTO SLANÝ, Městský úřad, Odbor kultury, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Telefon: 312 511 111 (ústředna), 312 511 271–2 (přímý telefon), e-mail: hornak@meuslany.cz Fax: 312 522 771 www.meuslany.cz 

Slaný eForm - Copyright © 2007 Jan Kocáb  http://www.dastec.cz